Таковска 3, Панчево

1280

960

jpg

image

1243

Јединствени број зграде: 491
Адреса: Таковска 3
Место: Панчево

Година изградње: 2008 Извор
Период изградње: прва половина 21. века

Локација зграде:

Место на којем је настала фотографија

Фотографије