Направи налог Пријави се

Улица Стевана Шупљикца 2А, Панчево

Јединствени број зграде: 200537803138
Адреса: Улица Стевана Шупљикца
Насеље: Панчево
Катастарска општина: Панчево
Катастарска парцела: 4790/15

Подаци о катастарској парцели и катастарској општини преузети су из Шифарника кућних бројева 7. децембра 2020. године са Портала отворених података (податке је отворио Републички геодетски завод Србије).

Година изградње: приближно 2007 Извор
Период изградње: прва половина 21. века
Опис:
Претпоставка на основу сателитских снимака из 16.11.2006. и 17.2.2008. године.
Датум последње измене: 27. 10. 2021. 0.00

Поделите ову страницу на друштвеним мрежама:

Локација: