Направи налог Пријави се

Улица Стевана Шупљикца 123, Панчево

Јединствени број зграде: 200407803138
Адреса: Улица Стевана Шупљикца 123
Насеље: Панчево

Подаци о катастарској парцели и катастарској општини преузети су из Шифарника кућних бројева 7. децембра 2020. године са Портала отворених података (податке је отворио Републички геодетски завод Србије).

Година изградње: 1982 Извор
Период изградње: друга половина 20. века

Поделите ову страницу на друштвеним мрежама:

Локација: