Направи налог Пријави се

Улица Стевана Сремца 51А, Панчево

Јединствени број зграде: 200596803138
Адреса: Улица Стевана Сремца 51А
Насеље: Панчево
Катастарска општина: Панчево
Катастарска парцела: 6731/31

Подаци о катастарској парцели и катастарској општини преузети су из Шифарника кућних бројева 7. децембра 2020. године са Портала отворених података (податке је отворио Републички геодетски завод Србије).

Година изградње: 2019 Извор
Период изградње: прва половина 21. века

Поделите ову страницу на друштвеним мрежама:

Локација: