Спољностарчевачка 65, Панчево

Још увек немамо фотографију ове зграде. Уколико ви имате, контактирајте нас.

jpg

image

Јединствени број зграде: 217
Адреса: Спољностарчевачка 65
Место: Панчево

Година изградње: 1913 Извор
Период изградње: прва половина 20. века
Опис:
Нејасна година

Локација зграде:

Место на којем је настала фотографија