Спољностарчевачка 37, Панчево

Још увек немамо фотографију ове зграде. Уколико ви имате, контактирајте нас.

jpg

image

Јединствени број зграде: 408
Адреса: Спољностарчевачка 37
Место: Панчево

Година изградње: 1911 Извор
Период изградње: прва половина 20. века

Локација зграде:

Место на којем је настала фотографија