Спољностарчевачка 199, Панчево

Још увек немамо фотографију ове зграде. Уколико ви имате, контактирајте нас.

jpg

image

Јединствени број зграде: 332
Адреса: Спољностарчевачка 199
Место: Панчево

Година изградње: непознато
Период изградње: друга половина 14. века

Локација зграде:

Место на којем је настала фотографија