Направи налог Пријави се

Улица Соње Маринковић 29, Банатски Брестовац

Јединствени број зграде: 200015803057
Адреса: Улица Соње Маринковић 29
Насеље: Банатски Брестовац
Катастарска општина: Банатски Брестовац
Катастарска парцела: 502/2

Подаци о катастарској парцели и катастарској општини преузети су из Шифарника кућних бројева 7. децембра 2020. године са Портала отворених података (податке је отворио Републички геодетски завод Србије).

Година изградње: 1986
Период изградње: друга половина 20. века

Фотографије

Поделите ову страницу на друштвеним мрежама:

Локација: