Славка Бокшана 5, Панчево

1280

960

jpg

image

1051

Јединствени број зграде: 253
Адреса: Славка Бокшана 5
Место: Панчево

Година изградње: ~2010 Извор
Период изградње: прва половина 21. века
Опис:
На сателитском снимку из 2010. године се види да је зграда завршена, међутим претпоставља се да је зграда завршена 2009. године.

Локација зграде:

Место на којем је настала фотографија

Фотографије