Направи налог Пријави се

Улица Светозара Милетића 88, Панчево

Јединствени број зграде: 200276803138
Адреса: Улица Светозара Милетића 88
Насеље: Панчево

Подаци о катастарској парцели и катастарској општини преузети су из Шифарника кућних бројева 7. децембра 2020. године са Портала отворених података (податке је отворио Републички геодетски завод Србије).

Година изградње: непознато
Година рушења: ~2015 Извор
Период рушења: прва половина 21. века
Опис:
Претпоставка на основу сателитских снимака из 12.10.2014. и 3.2. 2015. године.

Поделите ову страницу на друштвеним мрежама:

Локација: