Направи налог Пријави се

Улица Светозара Милетића 85, Панчево

Јединствени број зграде: 200709803138
Адреса: Улица Светозара Милетића 85
Насеље: Панчево
Катастарска општина: Панчево
Катастарска парцела: 2931/1

Подаци о катастарској парцели и катастарској општини преузети су из Шифарника кућних бројева 7. децембра 2020. године са Портала отворених података (податке је отворио Републички геодетски завод Србије).

Година изградње: 2017
Период изградње: прва половина 21. века

Фотографије

Поделите ову страницу на друштвеним мрежама:

Локација: