Светозара Милетића 1А, Панчево

1280

960

jpg

image

1240

Јединствени број зграде: 477
Адреса: Светозара Милетића 1А
Место: Панчево

Година изградње: непознато
Година рушења: 2020 Извор
Период рушења: прва половина 21. века

Локација зграде:

Место на којем је настала фотографија

Фотографије