Направи налог Пријави се

Улица Свезозара Марковића 215, Панчево

Јединствени број зграде: 200085803138
Адреса: Улица Свезозара Марковића 215
Насеље: Панчево

Подаци о катастарској парцели и катастарској општини преузети су из Шифарника кућних бројева 7. децембра 2020. године са Портала отворених података (податке је отворио Републички геодетски завод Србије).

Година изградње: приближно 1987 Извор
Период изградње: друга половина 20. века
Опис:
На згради постоји година изградње, међутим последња цифра се не види лепо. Претпоставља се да је зграда подигнута 1981. или 1987. године.

Поделите ову страницу на друштвеним мрежама:

Локација: