Направи налог Пријави се

Улица Свезозара Марковића 188, Панчево

Јединствени број зграде: 200092803138
Адреса: Улица Свезозара Марковића 188
Насеље: Панчево

Подаци о катастарској парцели и катастарској општини преузети су из Шифарника кућних бројева 7. децембра 2020. године са Портала отворених података (податке је отворио Републички геодетски завод Србије).

Година изградње: приближно 1916 Извор
Период изградње: друга половина 20. века
Опис:
Година изграње је истакнута на згради, међутим трећа цифра се не види најбоље. Претпоставља се да је зграда саграђена 1916. или 1976. године.

Поделите ову страницу на друштвеним мрежама:

Локација: