Направи налог Пријави се

Улица Светог Саве 51, Панчево

Јединствени број зграде: 200636803138
Адреса: Улица Светог Саве 51
Насеље: Панчево

Подаци о катастарској парцели и катастарској општини преузети су из Шифарника кућних бројева 7. децембра 2020. године са Портала отворених података (податке је отворио Републички геодетски завод Србије).

Година изградње: непознато
Година рушења: ~2017 Извор
Период рушења: прва половина 21. века
Опис:
Претпоставка на основу сателитских снимака из 17.9.2016. и 20.5.2017. године.

Поделите ову страницу на друштвеним мрежама:

Локација: