српски | English

Светионици на ушћу Тамиша у Дунав, Панчево

1600

778

jpg

image

0773

Јединствени број зграде: 2
Насеље: Панчево

Подаци о катастарској парцели и катастарској општини преузети су из Шифарника кућних бројева 7. децембра 2020. године са Портала отворених података (податке је отворио Републички геодетски завод Србије).


Година изградње: 1909
Период изградње: прва половина 20. века

Фотографије

Поделите ову страницу на друштвеним мрежама:

Локација: