, Панчево

1600

778

jpg

image

0773

Јединствени број зграде: 2
Место: Панчево

Година изградње: 1909
Период изградње: прва половина 20. века

Локација зграде:

Место на којем је настала фотографија

Фотографије