Направи налог Пријави се

Ружина улица 8, Панчево

Јединствени број зграде: 200864803138
Адреса: Ружина улица 8
Насеље: Панчево
Катастарска општина: Панчево
Катастарска парцела: 1901/2

Подаци о катастарској парцели и катастарској општини преузети су из Шифарника кућних бројева 7. децембра 2020. године са Портала отворених података (податке је отворио Републички геодетски завод Србије).

Година изградње: непознато
Година рушења: 2022 Извор
Период рушења: прва половина 21. века
Датум додавања: 10. 4. 2022. 0.00

Поделите ову страницу на друштвеним мрежама:

Локација: