Направи налог Пријави се

Улица Радивоја Кораћа ББ, Панчево

Јединствени број зграде: 200523803138
Адреса: Улица Радивоја Кораћа ББ
Насеље: Панчево

Подаци о катастарској парцели и катастарској општини преузети су из Шифарника кућних бројева 7. децембра 2020. године са Портала отворених података (податке је отворио Републички геодетски завод Србије).

Година изградње: 1979 Извор
Период изградње: друга половина 20. века
Опис:
На згради постоји табла са текстом на српском језику (латиничком писму): Радове извео ГИП Конструктор Панчево 1979

Поделите ову страницу на друштвеним мрежама:

Локација: