Направи налог Пријави се

Прекршајни суд, Панчево

Јединствени број зграде: 200426803138
Адреса: Улица Стевана Шупљикца 33
Насеље: Панчево
Катастарска општина: Панчево

Подаци о катастарској парцели и катастарској општини преузети су из Шифарника кућних бројева 7. децембра 2020. године са Портала отворених података (податке је отворио Републички геодетски завод Србије).

Година изградње: 2018 Извор
Период изградње: прва половина 21. века
Датум последње измене: 24. 10. 2021. 0.00

Поделите ову страницу на друштвеним мрежама:

Локација: