Направи налог Пријави се

Улица Петра Драпшина 11, Долово

Јединствени број зграде: 200021803081
Адреса: Улица Петра Драпшина 11
Насеље: Долово
Катастарска општина: Долово
Катастарска парцела: 3271/2

Подаци о катастарској парцели и катастарској општини преузети су из Шифарника кућних бројева 7. децембра 2020. године са Портала отворених података (податке је отворио Републички геодетски завод Србије).

Година изградње: 1967 Извор
Период изградње: друга половина 20. века

Поделите ову страницу на друштвеним мрежама:

Локација: