Направи налог Пријави се

Улица Петефи Шандора 2, Иваново

Јединствени број зграде: 200006803090
Адреса: Улица Петефи Шандора 2
Насеље: Иваново
Катастарска општина: Иваново
Катастарска парцела: 105

Подаци о катастарској парцели и катастарској општини преузети су из Шифарника кућних бројева 7. децембра 2020. године са Портала отворених података (податке је отворио Републички геодетски завод Србије).

Година изградње: 1924 Извор
Период изградње: прва половина 20. века
Датум последње измене: 23. 6. 2022. 14.10

Поделите ову страницу на друштвеним мрежама:

Локација: