Направи налог Пријави се

Улица ослобођења 84А, Панчево

Јединствени број зграде: 200827803138
Адреса: Улица ослобођења 84А
Насеље: Панчево
Катастарска општина: Панчево
Катастарска парцела: 2518/1

Подаци о катастарској парцели и катастарској општини преузети су из Шифарника кућних бројева 7. децембра 2020. године са Портала отворених података (податке је отворио Републички геодетски завод Србије).

Година изградње: непознато
Година рушења: 2021 Извор
Период рушења: прва половина 21. века
Датум додавања: 17. 11. 2021. 0.00

Фотографије

Поделите ову страницу на друштвеним мрежама:

Локација: