Направи налог Пријави се

Улица ослобођења 64А, Панчево

Јединствени број зграде: 200872803138
Адреса: Улица ослобођења 64А
Насеље: Панчево
Катастарска општина: Панчево
Катастарска парцела: 2585/2

Подаци о катастарској парцели и катастарској општини преузети су из Шифарника кућних бројева 7. децембра 2020. године са Портала отворених података (податке је отворио Републички геодетски завод Србије).

Година изградње: приближно 2011 Извор
Период изградње: прва половина 21. века
Опис:
Претпоставка на основу сателитског снимка из октобра 2008. и августа 2011. године.
Датум додавања: 10. 6. 2022. 1.10

Поделите ову страницу на друштвеним мрежама:

Локација: