Направи налог Пријави се

Улица ослобођења 116, Глогоњ

Јединствени број зграде: 200012803073
Адреса: Улица ослобођења 116
Насеље: Глогоњ
Катастарска општина: Глогоњ
Катастарска парцела: 278

Подаци о катастарској парцели и катастарској општини преузети су из Шифарника кућних бројева 7. децембра 2020. године са Портала отворених података (податке је отворио Републички геодетски завод Србије).

Година изградње: 1920
Период изградње: прва половина 20. века
Датум последње измене: 23. 6. 2022. 14.07

Поделите ову страницу на друштвеним мрежама:

Локација: