Направи налог Пријави се

Улица ослобођења 114, Глогоњ

Јединствени број зграде: 200013803073
Адреса: Улица ослобођења 114
Насеље: Глогоњ
Катастарска општина: Глогоњ
Катастарска парцела: 275/2

Подаци о катастарској парцели и катастарској општини преузети су из Шифарника кућних бројева 7. децембра 2020. године са Портала отворених података (податке је отворио Републички геодетски завод Србије).

Година изградње: 1926
Период изградње: прва половина 20. века

Поделите ову страницу на друштвеним мрежама:

Локација: