Направи налог Пријави се

Народна пивара, Панчево

Јединствени број зграде: 200322803138
Адреса: Улица Николе Тесле 2
Насеље: Панчево
Катастарска општина: Панчево
Катастарска парцела: 5807

Подаци о катастарској парцели и катастарској општини преузети су из Шифарника кућних бројева 7. децембра 2020. године са Портала отворених података (податке је отворио Републички геодетски завод Србије).

Година изградње: 1722 Извор
Период изградње: друга половина 18. века
Опис:
Комплекс некадашње пиваре обухвата целину ограничену улицама: Николе Тесле, Кеј Радоја Дакића, Др Светислава Касапиновића од којих је најстарији објекат зидан 1722, као улична зграда са централним делом у облику високог димњака, грађена као индустријски објекат. Из Улице Николе Тесле се уздиже једноспратни објекат из прве половине 19. века, који је имао пословно-стамбену намену. Угоститељски објекат са баштом и сеником је зидан почетком 20 века. Он се надовезује на спратни објекат и има улаз са надстрешницом од кованог гвожђа застакљену армираним стаклом. Изведена је у сецесијском стилу. Капија која води у башту полукружно је засведена и једним делом се ослања на објекат, а другим на степенасти зидани довратник. У лунети изнад капије налази се рељеф Св. Ђорђа. На углу је ниша са статуом Светог Јована Непомука.

Текст је преузет са сајта opendata.geosrbija.rs
Датум последње измене: 15. 1. 2022. 0.00

Фотографије

Поделите ову страницу на друштвеним мрежама:

Локација: