Направи налог Пријави се

Улица Моше Пијаде 48-52, Панчево

Јединствени број зграде: 200257803138
Адреса: Улица Моше Пијаде 48-52
Насеље: Панчево
Катастарска општина: Панчево
Катастарска парцела: 3596/2

Подаци о катастарској парцели и катастарској општини преузети су из Шифарника кућних бројева 7. децембра 2020. године са Портала отворених података (податке је отворио Републички геодетски завод Србије).

Година изградње: 2020 Извор
Период изградње: прва половина 21. века
Опис:
Зграда је још увек у изградњи, али се претпоставља да ће изградња бити завршена 2020. године.
Датум последње измене: 12. 11. 2021. 0.00

Фотографије

Поделите ову страницу на друштвеним мрежама:

Локација: