Направи налог Пријави се

Улица Моше Пијаде 29, Банатски Брестовац

Јединствени број зграде: 200005803057
Адреса: Улица Моше Пијаде 29
Насеље: Банатски Брестовац
Катастарска општина: Банатски Брестовац
Катастарска парцела: 270

Подаци о катастарској парцели и катастарској општини преузети су из Шифарника кућних бројева 7. децембра 2020. године са Портала отворених података (податке је отворио Републички геодетски завод Србије).

Година изградње: 1913 Извор
Период изградње: прва половина 20. века
Датум последње измене: 23. 6. 2022. 12.59

Фотографије

Поделите ову страницу на друштвеним мрежама:

Локација: