Направи налог Пријави се

Улица Младена Маркова 65, Панчево

Јединствени број зграде: 200794803138
Адреса: Улица Младена Маркова 65
Насеље: Панчево
Катастарска општина: Панчево
Катастарска парцела: 9690

Подаци о катастарској парцели и катастарској општини преузети су из Шифарника кућних бројева 7. децембра 2020. године са Портала отворених података (податке је отворио Републички геодетски завод Србије).

Година изградње: непознато
Година рушења: 2018 Извор
Период рушења: прва половина 21. века
Датум додавања: 27. 8. 2021. 0.00

Поделите ову страницу на друштвеним мрежама:

Локација: