Михајла Пупина 15, Панчево

Још увек немамо фотографију ове зграде. Уколико ви имате, контактирајте нас.

jpg

image

Јединствени број зграде: 254
Адреса: Михајла Пупина 15
Место: Панчево

Година изградње: непознато
Година рушења: 2008 Извор
Период рушења: прва половина 21. века

Локација зграде:

Место на којем је настала фотографија