Михајла Пупина 15, Панчево

Још увек немамо фотографију ове зграде. Уколико ви имате, контактирајте нас.

jpg

image

Јединствени број зграде: 255
Адреса: Михајла Пупина 15
Место: Панчево

Година изградње: ~2009 Извор
Период изградње: прва половина 21. века

Локација зграде:

Место на којем је настала фотографија