Направи налог Пријави се

Улица Милоша Требињца 88, Панчево

Јединствени број зграде: 200342803138
Зграда је тренутно у изградњи.
Адреса: Улица Милоша Требињца 88
Насеље: Панчево

Подаци о катастарској парцели и катастарској општини преузети су из Шифарника кућних бројева 7. децембра 2020. године са Портала отворених података (податке је отворио Републички геодетски завод Србије).

Поделите ову страницу на друштвеним мрежама:

Локација: