Направи налог Пријави се

Улица Милоша Требињца 62, Панчево

Јединствени број зграде: 200561803138
Адреса: Улица Милоша Требињца 62
Насеље: Панчево

Подаци о катастарској парцели и катастарској општини преузети су из Шифарника кућних бројева 7. децембра 2020. године са Портала отворених података (податке је отворио Републички геодетски завод Србије).

Година изградње: непознато
Година рушења: ~2019 Извор
Период рушења: прва половина 21. века
Опис:
Претпоставка на основу сателитских снимака из 23.10.2019. и 20.3.2020. године.

Поделите ову страницу на друштвеним мрежама:

Локација: