Направи налог Пријави се

Улица Милоша Требињца 114, Панчево

Јединствени број зграде: 200806803138
Адреса: Улица Милоша Требињца 114
Насеље: Панчево
Катастарска општина: Панчево
Катастарска парцела: 6595/1

Подаци о катастарској парцели и катастарској општини преузети су из Шифарника кућних бројева 7. децембра 2020. године са Портала отворених података (податке је отворио Републички геодетски завод Србије).

Година изградње: непознато
Година рушења: 2021 Извор
Период рушења: прва половина 21. века
Опис:
Кућа је порушена у октобру 2021. године.
Датум додавања: 13. 10. 2021. 0.00

Фотографије

Поделите ову страницу на друштвеним мрежама:

Локација: