Направи налог Пријави се

Улица Милоша Обреновића 2, Панчево

Јединствени број зграде: 200326803138
Зграда је тренутно у изградњи.
Адреса: Улица Милоша Обреновића 2
Насеље: Панчево

Подаци о катастарској парцели и катастарској општини преузети су из Шифарника кућних бројева 7. децембра 2020. године са Портала отворених података (податке је отворио Републички геодетски завод Србије).

Поделите ову страницу на друштвеним мрежама:

Локација: