Направи налог Пријави се

Улица Милке Марковић 19, Панчево

Јединствени број зграде: 200597803138
Адреса: Улица Милке Марковић 19
Насеље: Панчево

Подаци о катастарској парцели и катастарској општини преузети су из Шифарника кућних бројева 7. децембра 2020. године са Портала отворених података (податке је отворио Републички геодетски завод Србије).

Година изградње: непознато
Година рушења: 2020 Извор
Период рушења: прва половина 21. века
Опис:
Кућа је порушена у октобру 2020. године.

Поделите ову страницу на друштвеним мрежама:

Локација: