Миливоја Блазнавца 7, Панчево

1280

960

jpg

image

1266

Јединствени број зграде: 47
Адреса: Миливоја Блазнавца 7
Место: Панчево

Година изградње: 1968 Извор
Период изградње: друга половина 20. века

Локација зграде:

Место на којем је настала фотографија

Фотографије