Направи налог Пријави се

Улица маршала Тита 8, Јабука

Јединствени број зграде: 200003803103
Адреса: Улица маршала Тита 8
Насеље: Јабука
Катастарска општина: Јабука
Катастарска парцела: 706

Подаци о катастарској парцели и катастарској општини преузети су из Шифарника кућних бројева 7. децембра 2020. године са Портала отворених података (податке је отворио Републички геодетски завод Србије).

Година изградње: 1930 Извор
Период изградње: прва половина 20. века
Датум последње измене: 23. 6. 2022. 14.26

Поделите ову страницу на друштвеним мрежама:

Локација: