Направи налог Пријави се

Улица маршала Тита 66, Банатско Ново Село

Јединствени број зграде: 200008803065
Адреса: Улица маршала Тита 66
Насеље: Банатско Ново Село
Катастарска општина: Банатско Ново Село
Катастарска парцела: 34

Подаци о катастарској парцели и катастарској општини преузети су из Шифарника кућних бројева 7. децембра 2020. године са Портала отворених података (податке је отворио Републички геодетски завод Србије).

Година изградње: 1941
Период изградње: прва половина 20. века

Поделите ову страницу на друштвеним мрежама:

Локација: