Направи налог Пријави се

Улица маршала Тита 25, Јабука

Јединствени број зграде: 200004803103
Адреса: Улица маршала Тита 25
Насеље: Јабука
Катастарска општина: Јабука

Подаци о катастарској парцели и катастарској општини преузети су из Шифарника кућних бројева 7. децембра 2020. године са Портала отворених података (податке је отворио Републички геодетски завод Србије).

Година изградње: непознато
Година рушења: 2015 Извор
Период рушења: прва половина 21. века

Поделите ову страницу на друштвеним мрежама:

Локација: