Направи налог Пријави се

Улица маршала Тита 15, Старчево

Јединствени број зграде: 200017803146
Адреса: Улица маршала Тита 15
Насеље: Старчево
Катастарска општина: Старчево
Катастарска парцела: 2415

Подаци о катастарској парцели и катастарској општини преузети су из Шифарника кућних бројева 7. децембра 2020. године са Портала отворених података (податке је отворио Републички геодетски завод Србије).

Година изградње: 1965 Извор
Период изградње: друга половина 20. века
Датум последње измене: 23. 6. 2022. 17.12

Поделите ову страницу на друштвеним мрежама:

Локација: