Направи налог Пријави се

Улица Марина Држића 8, Панчево

Јединствени број зграде: 200541803138
Адреса: Улица Марина Држића 8
Насеље: Панчево

Подаци о катастарској парцели и катастарској општини преузети су из Шифарника кућних бројева 7. децембра 2020. године са Портала отворених података (податке је отворио Републички геодетски завод Србије).

Година изградње: 2004 Извор
Период изградње: прва половина 21. века

Поделите ову страницу на друштвеним мрежама:

Локација: