Направи налог Пријави се

Улица Марина Држића 7, Панчево

Јединствени број зграде: 200468803138
Адреса: Улица Марина Држића 7
Насеље: Панчево

Подаци о катастарској парцели и катастарској општини преузети су из Шифарника кућних бројева 7. децембра 2020. године са Портала отворених података (податке је отворио Републички геодетски завод Србије).

Година изградње: 1970 Извор
Период изградње: друга половина 20. века
Опис:
На згради постоји табла са текстом на српском језику (латиничком писму): Радове извело ГИП „Конструктор“ Панчево 1970 год.

Поделите ову страницу на друштвеним мрежама:

Локација: