Направи налог Пријави се

Улица Марина Држића 10, Панчево

Јединствени број зграде: 200469803138
Адреса: Улица Марина Држића 10
Насеље: Панчево

Подаци о катастарској парцели и катастарској општини преузети су из Шифарника кућних бројева 7. децембра 2020. године са Портала отворених података (податке је отворио Републички геодетски завод Србије).

Година изградње: приближно 1970 Извор
Период изградње: друга половина 18. века
Опис:
Претпоставља се да је зграда подигнута 1970. године због тога што је зграда преко пута (број 7) саграђена 1975. године.

Поделите ову страницу на друштвеним мрежама:

Локација: