Максима Горког 99, Панчево

Још увек немамо фотографију ове зграде. Уколико ви имате, контактирајте нас.

jpg

image

Јединствени број зграде: 481
Зграда је тренутно у изградњи.
Адреса: Максима Горког 99
Место: Панчево

Локација зграде:

Место на којем је настала фотографија