Максима Горког 8, Панчево

Још увек немамо фотографију ове зграде. Уколико ви имате, контактирајте нас.

jpg

image

Јединствени број зграде: 14
Адреса: Максима Горког 8
Место: Панчево

Година изградње: 2020
Период изградње: прва половина 21. века

Локација зграде:

Место на којем је настала фотографија