Максима Горког 7, Панчево

1280

837

jpg

image

0892

Година изградње: 1905
Период изградње: прва половина 20. века

Локација зграде:

Место на којем је настала фотографија

Фотографије