Максима Горког 7, Панчево

1280

837

jpg

image

0892

Јединствени број зграде: 55
Адреса: Максима Горког 7
Место: Панчево

Година изградње: 1905
Период изградње: прва половина 20. века

Локација зграде:

Место на којем је настала фотографија

Фотографије