Направи налог Пријави се

Улица Максима Горког 5Б, Панчево

Јединствени број зграде: 200478803138
Адреса: Улица Максима Горког
Насеље: Панчево
Катастарска општина: Панчево
Катастарска парцела: 4393

Подаци о катастарској парцели и катастарској општини преузети су из Шифарника кућних бројева 7. децембра 2020. године са Портала отворених података (податке је отворио Републички геодетски завод Србије).

Година изградње: 1957 Извор
Период изградње: друга половина 20. века

Поделите ову страницу на друштвеним мрежама:

Локација: