Максима Горког 2, Панчево

Још увек немамо фотографију ове зграде. Уколико ви имате, контактирајте нас.

jpg

image

Јединствени број зграде: 449
Адреса: Максима Горког 2
Место: Панчево

Година изградње: 1792 Извор
Период изградње: друга половина 18. века

Локација зграде:

Место на којем је настала фотографија