Направи налог Пријави се

Улица Максима Горког 2, Панчево

Јединствени број зграде: 200415803138
Адреса: Улица Максима Горког 2
Насеље: Панчево
Катастарска општина: Панчево
Катастарска парцела: 4198/3

Подаци о катастарској парцели и катастарској општини преузети су из Шифарника кућних бројева 7. децембра 2020. године са Портала отворених података (податке је отворио Републички геодетски завод Србије).

Година изградње: 1792 Извор
Период изградње: друга половина 18. века
Датум последње измене: 15. 6. 2022. 21.10

Фотографије

Поделите ову страницу на друштвеним мрежама:

Локација: