Максима Горког 10, Панчево

Још увек немамо фотографију ове зграде. Уколико ви имате, контактирајте нас.

jpg

image

Јединствени број зграде: 511
Адреса: Максима Горког 10
Место: Панчево

Година изградње: 1970 Извор
Период изградње: друга половина 20. века

Локација зграде:

Место на којем је настала фотографија